AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας/ Βοηθός Οδοντιάτρου

Lemesos Dental Clinic: Ζητείται Γραμματέας/ Βοηθός Οδοντιάτρου – Λεμεσός

WE ARE HIRING

Lemesos dental clinic is hiring a person to fill the position of the dental assistance.

Duties:

  • Secretarial support of the clinic.
  • Dental clinic assistance when and where is needed.
  • Cleaning duty.

Qualities:

  • Excellent knowledge of both the Greek and English language. Russian language will be taken as an additional asset.
  • Pc knowledge (Word, Excel, Power Point).
  • Communicative skills.
  • Pleasant personality.
  • Professionalism/Team Work/Leadership.

You can send your CV to the following email: lemesosdentalclinic@gmail.com με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”