AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Αποθήκης

Panaska Trading Co Ltd: Ζητείται Βοηθός Αποθήκης – Λευκωσία

Η εταιρεία PANASKA TRADING CO LTD που ασχολείται με την εισαγωγή, αποθήκευση και εμπορία χημικών πρώτων υλών για τη βιομηχανία και κατέχει ηγετική θέση στην κυπριακή αγορά, αναζητεί  Βοηθό Αποθήκης.

Γενικά Καθήκοντα

 • Φόρτωση / Εκφόρτωση εμπορευμάτων.
 • Παραλαβή και αποθήκευση εμπορευμάτων σύμφωνα με την κατηγορία κάθε υλικού.
 • Ετοιμασία παραγγελιών.
 • Οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα ανατεθούν από των  προϊστάμενο του

Προσόντα

 • Απόφοιτος Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Απαλλαγμένος στρατιωτικών υποχρεώσεων.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού περονοφόρου οχήματος – Fork Lift, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και τους κανονισμούς.

Επιθυμητές Δεξιότητες/Στοιχεία προσωπικότητας 

 • Οργανωτικό άτομο με ευχάριστη προσωπικότητα
 • Υπευθυνότητα και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ομαδικό πνεύμα, εχεμύθεια, αποτελεσματικότητα με επικοινωνιακές δεξιότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (σημειώνοντας τη θέση για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον), στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022.

Panaska Trading Co Ltd

Φτέλιας 19, ΒιομΠεριοχή Γερίου, Τ.Κ. 2200, Λευκωσία

Email: info@panaska.com με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

Website: www.panaska.com

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA