AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Μ.Παπαπέτρου Λτδ: Θέση Εργασίας

Μ.Παπαπέτρου Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Βοηθός Αποθήκης

Η εταιρία Μ.Παπαπέτρου Λτδ ζητεί να προσλάβει άμεσα άτομο δραστήριο και υπεύθυνο για την αποθήκη της στην περιοχή Ιδαλίου

Καθήκοντα

  • Ετοιμασία παραγγελιών και φορτροεκφορτώσεις
  • Παραλαβή εισαγωγών , τακτοποίηση , αποθήκευση
  • Βοηθά στην οργάνωση αποθήκης για την ομαλή λειτουργία της

Προσόντα

  • Προηγούμενη πείρα σε αποθήκη σε παρόμοια θέση
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ευχάριστη προσωπικότητα με οργανωτικές ικανότητες
  • Εμπειρία χρήσης περονοφόρου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Απολαβές αναλόγως προσόντων  και εμπειρίας . Πενθήμερος εργασία 130ς μισθός

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση papapetrou@primetel.com.cy με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA