AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ιασόνειο – Χρώματα Ζωής: Θέση Εργασίας

Ιασόνειο – Χρώματα Ζωής: Θέση Εργασίας – Λάρνακα

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑμεΑ «ΙΑΣΟΝΕΙΟ – ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΩΗΣ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ενηλίκων ΑμεΑ «Ιασόνειο – Χρώματα Ζωής» δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης εργασίας Συνοδού ΑμεΑ στο Κέντρο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
  • Εχεμύθεια, υπομονή, αποδοτικότητα

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: (θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν)

  • Προηγούμενη πείρα με ΑμεΑ
  • Πτυχίο σε ένα από τους ακόλουθους τομείς: Νοσηλευτική, Κοινωνική Εργασία, Φυσιοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Φυσική Αγωγή, Ψυχολογία, Μουσικοθεραπεία, Ειδική Παιδαγωγική.
  • Δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ:

  • Φροντίζει τα ΑμεΑ για θέματα: σίτισης, δημιουργικής απασχόλησης, ξεκούρασης, ψυχαγωγίας, ασφάλειας, κοινωνικής εκπαίδευσης
  • Μεριμνά για την καθαριότητα και τη γενική φροντίδα των ΑμεΑ και του χώρου του Κέντρου
  • Αναλαμβάνει τη μεταφορά κι επίβλεψη των ΑμεΑ στους κλειστούς κι ανοικτούς χώρους εντός και εκτός του Κέντρου και συνοδεία, όπου κριθεί απαραίτητο, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους
  • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλη συναφή με τα καθήκοντά του/της εργασία θεωρηθεί απαραίτητη και του/της ανατεθεί από το ΔΣ ή και την Εκτελεστική Επιτροπή του Κέντρου ή και τον/τη Διευθυντή/ρια ή και το Επιστημονικό προσωπικό, για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου και την εξυπηρέτηση όλων ανεξαιρέτως των ΑμεΑ του Κέντρου

Μισθός στη βάση του μισθού νεοεισερχόμενου υπαλλήλου στο Κέντρο.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο Κέντρο, μέχρι τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022, η ώρα 13:00.

Για πληροφορίες κι έντυπα αιτήσεων αποτείνεστε στο Κέντρο Ενηλίκων ΑμεΑ «ΙΑΣΟΝΕΙΟ-ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΩΗΣ», οδός Χαρίτων 57, Συνοικισμός Ζήνων, 6041 Λάρνακα, μεταξύ των ωρών: 09:00-15:00, Τηλέφωνα: 24650440, 99005030, EMAIL: info.iasonio@gmail.com με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA