AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Snack: Θέση Εργασίας

K & L Snackfood Ltd: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Επιθεωρητής Πωλήσεων 

Η βιομηχανία αλλαντικών Snack ζητά να προσλάβει Επιθεωρητή Πωλήσεων με έδρα τη Λευκωσία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα πιο κάτω προσόντα:

•Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και καλή γνώση της κυπριακής αγοράς στον τομέα FMCG

•Πτυχίο στους τομείς Marketing, Διοίκησης Επιχειρήσεων και άλλους συναφείς κλάδους

•Άριστες οργανωτικές, διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες

•Άριστες ικανότητες λήψης αποφάσεων και διαπραγματεύσεων

•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

•Καλή γνώση MS OFFICE (Excel, Word, Power Point)

Καθήκοντα

•Παρακολούθηση και ανάλυση των πωλήσεων με σκοπό την αύξηση πωλήσεων και την επέκταση του δικτύου.

•Οργάνωση των σημείων πώλησης και φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία τους μέσω προγραμματισμένων επισκέψεων / επιθεωρήσεων

•Τήρηση άριστων σχέσεων με τους πελάτες της εταιρείας, θέτοντας βάσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης

•Οργάνωση και καθοδήγηση της ομάδας του.

Απολαβές

Ελκυστικό πακέτο αποδοχών που περιλαμβάνει ταμείο προνοίας, 13ο και 14ο μισθό.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο: c.symeonides@snack.com.cy με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

Πληροφορίες στο 22420237

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Θα αξιολογηθούν μόνο τα βιογραφικά που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια.