AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Νηπιαγωγού

M.H. Little Scholars Ltd: Ζητείται Βοηθός Νηπιαγωγού – Λεμεσός

Ιδιωτικό αγγλικό νηπιαγωγείο ενδιαφέρεται να προσλάβει Βοηθό Νηπιαγωγό πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση Ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Επικοινωνιακή ικανότητα
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρουμε:

  • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Συνεχή εκπαίδευση
  • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης

Απολαβές:

  • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: 16/03/22, ώρα 18.00

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: info@littlescholarsac.com με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 96490949

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA