AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης Για τον Αυτισμό: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Διατηρεί το πρόγραμμα και βοηθά στον προγραμματισμό των ραντεβού με τις οικογένειες κλπ.
 • Επικοινωνεί με ενδιαφερόμενους και άλλες Υπηρεσίες, ενημερώνει και προωθεί τις Υπηρεσίες του Κέντρου στο γενικό πληθυσμό.
 • Συμμετέχει στις συναντήσεις και κρατάει σημειώσεις
 • Απαντάει και διαχειρίζεται τις τηλεφωνικές κλήσεις και τις ανακατευθύνει όταν είναι απαραίτητο
 • Χειρίζεται και δίνει προτεραιότητα σε όλες τις εξερχόμενες ή εισερχόμενες αλληλογραφίες (e-mail, επιστολές, πακέτα κ.λπ.)
 • Χειρίζεται τα εμπιστευτικά έγγραφα, και εξασφαλίζει ότι παραμένουν ασφαλή
 • Παρακολουθεί τα αναλώσιμα γραφείου και διαπραγματεύεται τους όρους με τους προμηθευτές, για να εξασφαλίσει τις πιο οικονομικά αποδοτικές παραγγελίες
 • Διατηρεί ηλεκτρονικά και έντυπα αρχεία εξασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες είναι οργανωμένες και εύκολα προσβάσιμες
 • Διεξάγει έρευνα και προετοιμάζει παρουσιάσεις ή εκθέσεις, όπως ανατίθενται

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Γραμματιακών σπουδών ή άλλων συναφών κλάδων
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Πολύ καλή γνώση διαχείρισης γραφείου
 • Εξαιρετικές δυνατότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε θέση σχετική με τα καθήκοντα τουλάχιστον 2 ετών.
 • Γνώση Social Media θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, ομαδικότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Λευκό Ποινικό μητρώο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω:

i. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).

ii. Να αναφέρεται στο email επικοινωνίας τη θέση για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aktidacy.org μέχρι τις 26/02/2022 και ώρα 14:00 σε μορφή PDF.

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στο 22276560

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA