AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Airway Solutions: Θέση Εργασίας

Airway Solutions: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Back Office Officer

Η Airway Solutions, θυγατρική του ομίλου Green Energy Group με έδρα τη Λεμεσό, λόγω αυξημένου όγκου εργασίας, η εταιρεία ζητά να προσλάβει άμεσα Back Office Officer.
Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Απόφοιτος: Λυκείου
2. Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.
3.Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Πρόσθετες Ικανότητες:
1. Άριστη γνώση των προγραμμάτων της Microsoft Office.
2. Διαχείριση συστήματος CRM &ERP.
Υπευθυνότητες / Καθήκοντα:
• Διαχείριση πωλήσεων και επικοινωνία με εσωτερικούς πωλητές για την παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων της εταιρείας.
• Σύνταξη προσφορών ( αποστολή, αρχειοθέτηση).
• Διαχείριση παραπόνων πελατών, ενημέρωση ευθυνών και εύρεση λύσεων (σε συνεργασία με τον Μηχανικό Πωλήσεων.)
• Διαχείριση προγράμματος CRM για δημιουργία τιμοκαταλόγων και έκδοση προσφορών.
• Τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών (συμπλήρωση Report επισκέψεων, αίτησης ταξιδιού, διαχείριση παραγγελιών.)
• Αρχειοθέτηση εγγράφων (προσφορές, επιστολές, Υποστήριξη Συμβολαίων Συντήρησης.)
• Ενημέρωση στρατηγικής πωλήσεων εταιρείας και στόχων.
Στόχοι / Σκοποί
1. Άριστη τηλεφωνική εξυπηρέτηση.
2. Οργάνωση προγραμμάτων και φακέλων με σκοπό την ευκολότερη και εγκυρότερη ανεύρεση ιστορικού και στοιχείων πελατών.
3. Οργάνωση γραφείου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: airway@geg.com.cy (με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM” – Back Office Officer)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA