AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας σε εργοληπτική εταιρεία

Voniatis Developers and Constructors Ltd: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ/ΕΥΘΥΝΕΣ:

 • Οργάνωση γραφείου και εκτέλεση καθηκόντων προγραμματισμού (διαχείριση, διαδικαστικά, συστήματα, αρχειοθέτηση)
 • Διαχείριση της ημερήσιας/εβδομαδιαίας/μηνιαίας διάταξης και διοργάνωση συναντήσεων, συνεδριάσεων, εκδηλώσεων εντός και εκτός
 • Διαχείριση, συνεργασία και επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες, σε Κύπρο και εξωτερικό
 • Σύνταξη κειμένων, ετοιμασία αλληλογραφίας, υπομνημάτων και εκθέσεων, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων
 • Αρχειοθέτηση και ενημέρωση στοιχείων, φακέλων προσωπικού, πελατών, προμηθευτών και εξωτερικών συνεργατών
 • Υποστήριξη και διευκόλυνση στην ολοκλήρωση τακτικών εκθέσεων
 • Ανάπτυξη, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος αρχειοθέτησης
 • Υπευθυνότητα για συντήρηση και καθαριότητα χώρων
 • Έλεγχος, προετοιμασία και υποβολή παραγγελιών και παρακολούθηση μέχρι την παραλαβή τους
 • Διατήρηση αγορών ειδών γραφείου και οτιδήποτε άλλο ανατεθεί
 • Διεκπεραίωση ταξιδιωτικών ρυθμίσεων
 • Ανάληψη καθηκόντων υποδοχής
 • Διαχείριση τηλεφώνου της επιχείρησης
 • Τιμολόγηση πελατών και συνεργασία με λογιστικό γραφείο
 • Κράτηση και διεκπεραίωση βασικών λογιστικών λογαριασμών και προϋπολογισμών
 • Διαχείριση διαφόρων θεμάτων ταυτόχρονα – multitasking
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν

Email: voniatisoffice@cytanet.com.cy με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA