AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λογιστής/ Λογίστρια

FFH Farmer’s Fresh & Healthy Products Ltd: Ζητείται Λογιστής/ Λογίστρια – Λάρνακα

Η εταιρεία FFH Farmer’s Fresh & Healthy Products Ltd, η οποία εδρεύει στην βιομηχανική περιοχή της Αραδίππου στην Λάρνακα, ζητά να προσλάβει Λογιστή/ Λογίστρια για πλήρη απασχόληση για το αντίστοιχο τμήμα.

Καθήκοντα

 • Ετοιμάζει σωστά και έγκαιρα τους λογαριασμούς του λογιστηρίου.
 • Οργανώνει, κατευθύνει και ελέγχει το προσωπικό του λογιστηρίου και μεριμνά ώστε αυτό να αξιοποιείται σωστά.
 • Μεριμνά ώστε η λογιστική εργασία του τμήματος να συμπληρώνετε έγκαιρα και σωστά.
 • Επικοινωνεί με συνεργάτες της Εταιρείας για θέματα λογιστηρίου.
 • Μεριμνά για την  έγκαιρη αποπληρωμή των τιμολογίων της εταιρείας στη βάση των οδηγιών του Οικονομικού Διευθυντή
 • Στηρίζει το προσωπικό του λογιστηρίου σε ότι αφορά την λειτουργία των διαφόρων προγραμμάτων πληροφορικής.
 • Προετοιμάζει τις απαιτούμενες οικονομικές καταστάσεις και τις υποβάλλει στον Οικονομικό Διευθυντή.
 • Ετοιμάζει και υποβάλλει εισηγήσεις προς τον Οικονομικό Διευθυντή με σκοπό τη βελτίωση του τμήματος.

Προσόντα

 • Πτυχίο στη λογιστική επιπέδου ΑΣΟΕ ή AAT στην λογιστική ή άλλο αντίστοιχο προσόν
 • Πείρα τουλάχιστον τριών ετών σε παρόμοια θέση
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα εκπαίδευσης του προσωπικού του τμήματος του
 • Γνώση λογιστικών πακέτων και συστημάτων πληροφορικής που είναι σχετικά με τη λογιστική

Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται όπως στέλνουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@farmersfresh.eu με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA