AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος: Θέση Εργασίας

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Απαιτούμενα προσόντα

 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά.
 2. Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Δικηγόρων του Π.Δ.Σ. και άσκηση της δικηγορίας για τουλάχιστον 3 έτη.
 3. Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 4. Γνώση σε θέματα που αφορούν τον Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο και τον Περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικότητα, συνέπεια και συνεργασία
 6. Certifiedfraudexaminerθα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Διαδικασία

 1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 23:59 μ.μ. τα βιογραφικά τους σημειώματα με αντίγραφο των τίτλων σπουδών και απαραίτητων πιστοποιητικών στο info@cba.org.cy με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

 2. Ο ΠΔΣ ενδέχεται να καλέσει σε προφορική συνέντευξη υποψηφίους, της οποίας η ώρα και η ημερομηνία θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ωφελήματα

 1. Μισθός αναλόγως προσόντων
 2. 13ο μισθό και αναλογία 14ου
 3. Προαιρετικό ταμείο πρόνοιας

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA