AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Λογιστηρίου

Πανάγος & Πανάγος ΔΕΠΕ: Ζητείται Λειτουργός Λογιστηρίου – Λευκωσία

Το δικηγορικό γραφείο Πανάγος & Πανάγος ΔΕΠΕ, δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη Λειτουργού Λογιστηρίου.

Καθήκοντα:

  • Έκδοση και  καταχώρηση τιμολογίων.
  • Προετοιμασία και υποβολή πληρωμών και σχετικών δηλώσεων (Φ.Π.Α, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, μισθολόγιο, Ετήσιων Εκθέσεων Εταιρειών, κτλ).
  • Διαχείριση εισπράξεων, πληρωμών και καταθέσεων.
  • Επικοινωνία με πελάτες προς είσπραξη οφειλών.

Προσόντα:

  • Κάτοχος Διπλώματος/πτυχίου  Λογιστικής
  • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@panagoslaw.com και legal@panagoslaw.com με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής και διακριτικής μεταχείρισης.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA