AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος Ασφαλείας

The G C School of Careers: Ζητείται Υπεύθυνος Ασφαλείας – Λευκωσία

Το Ιδιωτικό Σχολείο (Γυμνάσιο και Λύκειο) The G C School of Careers ζητά για συνεργασία άτομο με άδεια Ιδιώτη Φύλακα Ασφαλείας ή και άτομο πρόθυμο να αποκτήσει την άδεια Ιδιώτη Φύλακα Ασφαλείας, για μόνιμη απασχόληση στην Λευκωσία.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

Ο Υπεύθυνος Ασφαλείας παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις του σχολείου για να διασφαλίσει την ασφάλεια των μαθητών, του προσωπικού και της περιουσίας του σχολείου και για την παροχή αποτελεσματικής υποστήριξης όπου και αν χρειαστεί.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ:

 • Αποδεδειγμένη γνώση του ρόλου της ασφάλειας
 • Ομαδικότητα
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα να διασφαλίζει ότι τηρούνται οι κανόνες του σχολείου
 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

 • Εμπειρία σε καθήκοντα Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Πελατών ή/και Ασφαλείας.
 • Άδεια Ιδιώτη Φύλακα Ασφαλείας η άτομο πρόθυμο να αποκτήσει άδεια Ιδιώτη Φύλακα Ασφαλείας σύμφωνα με το Νόμο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας του 2007 (125(I)/2007).
 • Εμπειρία σε ομαδική εργασία
 • Γνώση ελληνικών και αγγλικών
 • Τα προσόντα ασφαλείας θα θεωρηθούν πλεονέκτημα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συνοδεύσουν την αίτηση τους με τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Αντίγραφα πιστοποιητικών
 3. Συστατική επιστολή από προηγούμενη εργασία (προαιρετική)

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση eschiza@gcsc.ac.cy το αργότερο μέχρι το αργότερο μέχρι 11/02/2022.

Αιτήσεις στις οποίες δεν θα έχουν επισυναφθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ή / και οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Σημ.: Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και θα διαγραφούν μέσα σε ένα χρόνο από τη συμπλήρωση των θέσεων

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA