AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου (μισθός €1.150 – €1.350)

Μ. ΧΑΛΛΟΥΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΤΔ: Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου – Λευκωσία

H εταιρεία Μ. ΧΑΛΛΟΥΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΤΔ πιστοποιημένος εργοδότης ισότητας ενδιαφέρεται να προσλάβει βοηθό λογιστηρίου. Θα είναι υπεύθυνος / η για τη διαχείριση των καθημερινών λογιστικών εργασιών, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των οικονομικών συναλλαγών με τους πελάτες.

Ο προτεινόμενος μισθός κυμαίνεται από €1.100 μέχρι €1.350 μικτά τον μήνα αναλόγως προσόντων.

ΕΥΘΥΝΕΣ

✓ Εκτέλεση και έλεγχος των οικονομικών συναλλαγών με τα κτίρια τα οποία η εταιρεία διαχειρίζεται

✓ Διασφαλίζει την εφαρμογή της πιστοληπτικής πολιτικής της εταιρείας

✓Oργανώνει και προγραμματίζει την ροή και την εύρυθμη λειτουργία όλων των λογιστικών εργασιών

✓Ελέγχει και προετοιμάζει τις εσωτερικές οικονομικές καταστάσεις και υποστηρίζει τον εξωτερικό ελεγκτή

✓Ρυθμίζει και συνεισφέρει στην αποτελεσματική και σωστή επικοινωνία του λογιστηρίου με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας

✓Εκτελεί πιστώσεις, χρεώσεις

✓Ελέγχει την μισθοδοσία και τις κοινωνικές ασφαλίσεις

✓Ελέγχει και συγκρίνει τις μηνιαίες καταστάσεις αγορών και πωλήσεων

✓Επιλύει παράπονα πελατών και λογιστικά προβλήματα που εμφανίζονται

✓Ελέγχει την ορθότητα και συνεισφέρει στην ετοιμασία της δήλωσης του ΦΠΑ ανα τριμηνία

✓Κρατεί αντίγραφα επιταγών και διευθετεί τραπεζικές καταθέσεις

✓Καταχωρεί εγγραφές και ενημερώνει τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και το λογιστικό σύστημα

✓Ελέγχει τις λεπτομέρειες των συναλλαγών όπως τα εισπραχθέντα ποσά και τα υπόλοιπα των λογαριασμών

✓Συγκεντρώνει και ταξινομεί τα λογιστικά έγγραφα και αρχεία της εταιρείας

✓Κρατά σε λίστα τις πιστωτικές σημειώσεις οι οποίες ελέγχονται περιοδικά

✓Χειρίζεται πληρωμές τιμολογίων

✓Τηρεί λίστα αναλώσιμων με ενδεικτικές τιμές

✓Ελέγχει την πιστωτική κατάσταση του πελάτη και ετοιμάζει καταστάσεις πληρωμών των πελατών

✓Καθορίζει τα όρια και τις προϋποθέσεις για τα πληρωτέα υπόλοιπα και συντονίζει την είσπραξη και συμφιλίωση μεγάλων λογαριασμών

✓Παρακολουθεί σε τακτική βάση τη νομική πτυχή και τυχόν καθυστερήσεις των υποθέσεων

✓Ετοιμάζει αναφορές και ενημερώνει τη διεύθυνση για χρεώστες και εισπράξεις

✓Ετοιμάζει και ελέγχει μηνιαίες καταστάσεις λογαριασμών

✓Ετοιμάζει και αποστέλλει καταστάσεις λογαριασμών πελατών μετά από σχετικά αιτήματα

✓Ετοιμάζει και αποστέλλει επιστολές σε πιστωτές (Dunning Letters)

✓Άλλα συναφή καθήκοντα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

✓Δίπλωμα ή πτυχίο στην Λογιστική ή τα Χρηματοοικονομικά ή στα Οικονομικά ή κάτοχος διπλώματος LCCI Higher, AAT, CAT

✓Γνώση του λογισμικού powersoft365 θεωρείται επιπρόσθετο προσόν

✓Εξαιρετικές ικανότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογιστικών εφαρμογών, ms office, μέσων online επικοινωνίας και σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών

✓1 τουλάχιστον χρόνο πείρας σε σχετικό αντικείμενο

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω προσόντα όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους με την ένδειξη ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ1/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@mhalloumas.com.cy

(ΧΑΛ-6)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA