AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέση Εργασίας σε Χημείο

BioDiagnosis Clinical Laboratory: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

1 νέα θέση εργασίας για πλήρη απασχόληση στο BioDiagnosis Clinical Laboratory – Χημείο.
Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο Τεχνολόγου Ιατρικών εργαστηρίων, Αιματολογίας, Ανοσολογίας, Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας

• Η γνώση αιμοληψίας είναι απαραίτητη
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Καλή γνώση Ελληνικών
• Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών