AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ANTENNA: Θέση Εργασίας

ANTENNA: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Ο Αντέννα δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση:

Λειτουργός Τμήματος Προσωπικού

Καθήκοντα:

Η οργάνωση, ο συντονισμός και η διεκπεραίωση των εργασιών του Τμήματος Προσωπικού της Εταιρείας

Απαραίτητα προσόντα:

–   Πτυχίο Πανεπιστημίου στη Διοίκηση Προσωπικού ή άλλο συναφή κλάδο

–   Τουλάχιστον 2 χρόνια πείρα σε ανάλογη θέση

–   Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

–   Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλική γλώσσας

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@antenna.com.cy με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM” μέχρι τις 6/2/2022. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο στην περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προσωπικού στο τηλέφωνο 22200200.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA