AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διανομέας

Υπεραγορές MAS: Ζητείται Διανομέας – Λευκωσία

Η εταιρεία Mas Υπεραγορές που βρίσκονται στην βιοµηχανική περιοχή Ιδαλίου ζητά διανοµέα που θα εργαστεί στο τµήµα αποθήκης για ασφαλές µεταφορά και παράδοση Προϊόντων από κεντρικές αποθήκες στα καταστήµατα Μελών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

  •  Διανοµή εµπορευµάτων προς τα Μέλη του Οµίλου. Φόρτωση / εκφόρτωση εµπορευµάτων.
  • Σωστή και έγκαιρη παράδοση των προϊόντων και τοποθέτηση αυτών σε προκαθορισµένο χώρο.
  • Ασφάλιση σωστής διαχείρισης των προϊόντων στη µεταφορά τους. Δηµιουργία εικόνας επαγγελµατισµού, αποτελεσµατικότητας και ευγένειας.
  • Τήρηση των διαδικασιών τηz εταιρείαz ( ωράριο – στολή ).Σωστή και προσεκτική οδήγηση εφαρµόζονταz κατά γράµµα των κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
  • Ό,τι άλλο ζητηθεί από τον προϊστάµενο του σχετικά µε την φύση της εργασίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Απαιτείτε επαγγελµατική άδεια φορτηγού – Φ.
  • Πολύ καλή γνώση τηz Ελληνικής γλώσσαs
  • Δυναµική και ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ανάληψη πρωτοβουλίαz και υπευθυνότητας. Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση.
  • Προηγούµενη εµπειρία σε διανοµή θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Απολαβές και ωφελήµατα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγων προσόντων. 13ος µισθός.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εµπιστευτικότητας.

Η εταιρεία θα ανταποκριθεί µόνο προς τους ενδιαφερόµενους οι οποίοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµα στο: myrto.miltiadous@mascy.net µέχρι τιz 15/2/2022 δηλώνοντας το όνοµα της θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 22015960 στην κυρία Μυρτώ Μιλτιάδους.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA