AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

George Nicolaou: Ζητείται Γραμματέας

George Nicolaou: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Ζητείται Γραμματέας απόφοιτος Ανώτερης Εκπαίδευσης με γνώσεις των Λογιστικών αρχών και Νομοθεσιών.

Καθήκοντα:

  • Αυτοφορολογίες
  • Ετοιμασία, υποβολή και πληρωμή εντύπων του Τμήματος Φορολογίας Φόρου Εισοδήματος,
  • Ετοιμασία ενστάσεων προς το Τμήμα Φορολογίας
  • Γραφειακά καθήκοντα βάσει πολιτικών διαδικασιών,
  • UBO – Πλήρη γνώση του συστήματος ARIADNI, ετοιμασία και συμπλήρωση για Έφορο Εταιρειών,
  • Πλήρη γνώση της Νομοθεσίας AML (Anti-Money Laundering), E-bos system,
  • Η θέση αυτή απαιτεί άτομα με εμπειρία στη θέση αυτή, υπεύθυνα και με ζήλο για  συνεχή εκπαίδευση στον τομέα αυτό.

Βιογραφικά να αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ioanna@cyprusauditax.com με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA