AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

A. Αργυρού & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Το Δικηγορικό γραφείο A. Αργυρού & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. με έδρα την Λεμεσό  επιθυμεί να προσλάβει άτομο για τη θέση Γραμματέα / AdministrativeAssistant.

Κύρια Καθήκοντα

 • Οργάνωση γραφείου και διαχείριση φακέλων και αρχείων
 • Δακτυλογραφήσεις εγγράφων
 • Τήρηση / Οργάνωση ημερολογίου γραφείου
 • Επικοινωνία με συνεργάτες / πελάτες

Προσωπικές Δεξιότητες / Χαρακτηριστικά

 • Πτυχίο Γραμματειακών Σπουδών / Διοίκησης Γραφείου / Paralegal(δεν απαιτείται αλλά λαμβάνεται υπόψη)
 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Λογιστικής θεωρείται επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση ελληνικής / αγγλικής γλώσσας (τυχών γνώση τρίτης ξένης γλώσσας λαμβάνεται υπόψη ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Άριστη γνώση Η/Υ, Microsoft Office, Outlook
 • Οργάνωση, προγραμματισμός και δημιουργικότητα
 • Ηγετικές και διοικητικές ικανότητες – ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
 • Πολύ καλή ικανότητα χρήσης του διαδικτύου ως μηχανή αναζήτησης
 • Ικανότητα να εργάζεται αυτόβουλα χωρίς την συνεχή καθοδήγηση
 • Πείρα σε δικηγορικό γραφείο

Οι Ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα Βιογραφικά Σημειώματα και την Συνοδευτική Επιστολή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση alekoslaw@aargyrou.com με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εχεμύθειας.

Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τα άτομα τα οποία θα έχουν προεπιλεγεί για συνέντευξη για την ως άνω θέση.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA