AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Μ. ΣΙΑΛΗΣ ΛΤΔ: Θέσεις Εργασίας

Μ. ΣΙΑΛΗΣ ΛΤΔ: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Η εταιρεία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Μ. ΣΙΑΛΗΣ ΛΤΔ, ζητά να προσλάβει προσωπικό για τις πιο κάτω θέσεις εργασίας:

1.Διανομέα – Βοηθό Αποθήκης (Λευκωσία)

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Ετοιμασία παραγγελιών και παράδοση στον πελάτη

 • Εισπράξεις και έκδοση αποδείξεων

 • Βοήθεια στην αποθήκη (φόρτωση, εκφόρτωση και έλεγχος εμπορευμάτων κατά τις παραλαβές)

 • Ανάπτυξη άριστων σχέσεων με τους πελάτες και διαχείριση παραπόνων

 • Άλλα συναφή καθήκοντα εντός και εκτός γραφείου, όπως αυτά ζητηθούν από τη διεύθυνση

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου manual (κάτοχος διπλώματος τουλάχιστον 3 χρόνια)

 • Πείρα σε παρόμοια θέση (προηγούμενη εμπειρία σε διανομή / πωλήσεις ανταλλακτικών αυτοκινήτων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)

 • Απόφοιτος Λυκείου

 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής γλώσσας, και βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας

 • Καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα και υπευθυνότητα

 • Προσιτό και φιλικό άτομο με άνεση στην επικοινωνία

2. Πωλητή Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων (Λευκωσία)

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Εξυπηρέτηση πελάτων οι οποίοι έρχονται στο κατάστημα ή επικοινωνούν τηλεφωνικώς με την εταιρεία

 • Λήψη παραγγελιών μέσω τηλεφώνου ή από το κατάστημα και ετοιμασία της παραγγελίας για διανομή

 • Τιμολόγηση και χρήση των συστημάτων της εταιρείας για εύρεση εξαρτημάτων και εξυπηρέτηση πελατών

 • Επίτευξη των μηνιαίων στόχων πωλήσεων

 • Συνεχής μάθηση και έρευνα νέων προϊόντων στον τομέα των ανταλλακτικών

 • Εξυπηρέτηση του πελάτη με ευγένεια, προθυμία, θετικότητα και χωρίς καθυστέρηση

 • Άλλα συναφή καθήκοντα, όπως αυτά ζητηθούν από τη διεύθυνση

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πείρα σε παρόμοια θέση (προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις ανταλλακτικών αυτοκινήτων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)

 • Απόφοιτος Λυκείου ή Κολλεγίου (πτυχιούχος στον κλάδο Μηχανολογίας αυτοκινήτων θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα)

 • Εμπειρία στον τομέα της λιανικής και/ή χοντρικής πώλησης

 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

 • Καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Microsoft Office)

 • Επαγγελματισμός, και προσοχή στην λεπτομέρεια

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα και υπευθυνότητα

 • Προσιτό και φιλικό άτομο με άνεση στην επικοινωνία

Για τα καθήκοντα και ευθύνες θα γίνει εκτενής ενημέρωση στη συνέντευξη.

Άλλες πληροφορίες:

Εργασία πλήρους απασχόλησης.

Ωράριο εργασίας 08:00 – 17:15, Δευτέρα με Παρασκευή.

Προσφέρεται μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@shialis.com με τον τίτλο της θέσης ή να επικοινωνήσουν στο

22001199 το αργότερο μέχρι τις 28/02/2022.