AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Αποθήκης

 KIK Trading Ltd: Ζητείται Βοηθός Αποθήκης – Λεμεσός

Η εταιρεία KIK Trading εδρεύει στην Λεμεσό και ιδρύθηκε το 1981. Σήμερα εργοδοτεί πέραν των 270 ατόμων. Ασχολείται με τον τομέα του χονδρικού εμπορίου όπου εισάγει διάφορα προϊόντα (τρόφιμα, ποτά, σακχαροειδή, καπνικά, παγωτά, pet foods, παιχνίδια, καθαριστικά, κ.τ.λ. ) τα οποία διανέμει Παγκύπρια με το δικό της δίκτυο διανομής. Επίσης ασχολείται με το Λιανικό εμπόριο όπου έχει τα δικά της 50 καταστήματα διαρκούς εξυπηρέτησης (MINI MALL STORES & PORTIOLI CAFE).

Καθήκοντα:

  • Φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, ταξινόμηση προϊόντων εντός της αποθήκης.
  • Σάρωση, τακτοποίηση και οργάνωση προϊόντων εντός της αποθήκης.
  • Ετοιμασία παραγγελιών.

Προσόντα:

  • Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε αντίστοιχη θέση.
  • Άδεια οδήγησης περονοφόρου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο ποσό.
  • Καλή φυσική κατάσταση.
  • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.
  • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες συντονισμού εργασιών.

Προσφέρουμε:

  • Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον, με αξιόλογες δυνατότητες εξέλιξης. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, σας παρέχουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη θέση σας. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης είστε έτοιμος/η να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρείας μας και να αναλάβετε σταδιακά έναν πιο ενεργό ρόλο. Επίσης προσφέρουμε Ανταγωνιστικό  πακέτο απολαβών με προοπτική ανέλιξης με συμμετοχή στα σχέδια επιβράβευσης.

Θα ληφθούν υπόψη μόνο βιογραφικά που πληρούν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά.

Όλα τα βιογραφικά να σταλούν στο marketing@kiktrading.com με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA