AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λογιστής/ Λογίστρια

Ελεγκτικός οίκος Odysseos Chartered Certified Accountants: Ζητείται Λογιστής/ Λογίστρια – Λεμεσός

Ο Ελεγκτικός οίκος Odysseos Chartered Certified Accountants ζητά να προσλάβει Λογιστή / Λογίστρια πλήρους απασχόλησης για τα γραφείο του στην Λεμεσό.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Γνώσεις Λογιστικής
 • Γνώση Microsoft Excel
 • Επαρκής γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Προηγουμένη πείρα και γνώση λογιστικού προγράμματος θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.
Καθήκοντα:
 • Τήρηση λογιστικών αρχείων στο λογιστικό πρόγραμμα.
 • Προετοιμασία αρχείων ελέγχου.
 • Προετοιμασία και υποβολή δήλωσης ΦΠΑ και VIES

Παρακαλούμε όπως τα βιογραφικά αποστέλλονται στο info@odysseosgroup.com με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM

Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια.Odysseos Chartered Certified Accountants is looking to hire a full-time Accountant for its Limassol office.

Qualifications:

 • Accounting Knowledge
 • Knowledge of Microsoft Excel
 • Adequate knowledge of English language
 • Previous experience and knowledge of accounting software will be considered as additional qualifications.
Duties:
 • Accounting records for local/international clients.
 • Preparation of Audit file.
 • Preparation and submission of VAT and VIES reports.

Please send your CV to info@odysseosgroup.com με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM

All applications will be treated with utmost confidentiality.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA