AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Άτομο για Καθαριότητα Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού

Περιφερειακός Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός Μαραθάσας: Ζητείται Άτομο για Καθαριότητα – Λευκωσία

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας ανακοινώνει την προκήρυξη μιας (1) θέσης υπευθύνου ατόμου για τις καθαριότητες του Σταθμού.   

Για πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα και τις ευθύνες, τα απαιτούμενα προσόντα, τη διάρκεια απασχόλησης και τις γενικές προϋποθέσεις διορισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στον Περιφερειακό Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό Μαραθάσας, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 22953428  22000901 από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 8:30-17:30, αλλά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση nurseryschool.sec@gmail.com

Υποβολή Αιτήσεων:

Όλες οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα θα πρέπει να παραδοθούν στον Περιφερειακό Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό Μαραθάσας, μεταξύ των ωρών 8:30π.μ – 17:30μ.μ, στη διεύθυνση: Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 68, 2862 Καλοπαναγιώτης, έναντι απόδειξης παραλαβής, ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη: Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμού Μαραθάσας, Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 47, 2862 Καλοπαναγιώτης. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και να επισυνάψουν τα απαραίτητα έγγραφα, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: nurseryschool.sec@gmail.com, μέχρι τις 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14:30μ.μ

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14:30 (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας, όπου εφαρμόζεται).

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA