AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων “Μοναδικά Χαμόγελα”: Θέση Εργασίας

Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων “Μοναδικά Χαμόγελα”: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων “Μοναδικά Χαμόγελα” προκηρύσσει 2 θέσεις Ειδικού Παιδαγωγού. Η μια θέση είναι για πλήρη απασχόληση και η άλλη για μερική απασχόληση.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Ειδικού Παιδαγωγού ή Πτυχίο Νηπιαγωγού ή Δασκάλου και μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Άλλο μεταπτυχιακό θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Εγγραφή στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ειδικών Παιδαγωγών
 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνια είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε στο δημόσιο τομέα
 • Ενδιαφέρον για έρευνα στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης σε παιδιά με σπάνια γενετικά σύνδρομα.
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλές διαπροσωπικές ικανότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Ομαδικό πνεύμα

Καθήκοντα

 • Σχεδιασμός ατομικού προγράμματος εκπαίδευσης
 • Εφαρμογή ατομικού προγράμματος εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της μαθησιακής εικόνας του παιδιού
 • Συμμετοχή σε πολυθεματικές συναντήσεις με στόχο το συντονισμό για τη περίπτωση του παιδιού
 • Συνεργασία με άλλους επαγγελματίες που θα συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα
 • Στενή συνεργασία με τον Επόπτη Ειδικής Εκπαίδευσης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να φαίνεται η κλινική εμπειρία τους
 • Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους
 • Συστατική επιστολή από προηγούμενο εργοδότη ή από το ακαδημαϊκό ίδρυμα στο οποίο φοιτούσε ο/η υποψήφιος/α
 • Πιστοποιητικό – Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα εναντίον Ανηλίκων (Ν.91(Ι)14)

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Προφήτη Ηλία 14, 2564 Κοτσιάτης, Λευκωσία, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή .pdf ή .doc) στην κ. Άννα Χαραλαμπίδου (υπεύθυνη γραμματέα), στο admin@monadikacenter.com.cy το αργότερο μέχρι τις 23/01/2022 και ώρα 4 μ.μ.

Αιτήσεις που θα ληφθούν μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία δεν θα εξεταστούν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 1405.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA