AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Πολυκλινική Υγεία: Θέσεις εργασίας

Πολυκλινική Υγεία: Θέσεις εργασίας – Λεμεσός

Νοσηλευτές/τριες

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Πολυκλινική Υγεία, στα πλαίσια επέκτασης και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών του, αναζητεί Νοσηλευτές/τριες, με εμπειρία ή χωρίς για να ενταχθούν στη Νοσηλευτική Ομάδα.

Γενικά Καθήκοντα
•Μεριμνά για τη νοσηλεία και φροντίδα του ασθενή
•Συνεργάζεται με όλο το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό στα πλαίσια φροντίδας του ασθενή
•Χρησιμοποιεί τις γνώσεις του, για να προσφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα στον ασθενή και στην οικογένεια του
•Φροντίζει ώστε το περιβάλλον του ασθενή να είναι κατάλληλο και ασφαλές
•Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από τον Προϊστάμενο Θαλάμου ή άλλη αρμόδια προϊστάμενη αρχή

Απαιτούμενα Προσόντα:
•Πτυχίο στη Νοσηλευτική
•Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου
•Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
•Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας στον γραπτό και προφορικό λόγο
•Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι απαραίτητη

Προσφέρονται
•Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως εμπειρίας και γνώσεων
•13ος μισθός
•Προοπτικές ανέλιξης
•Ταμείο Προνοίας
•Ευκαιρία συμμετοχής σε σεμινάρια και συνέχεια στην εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο careers@ygiapolyclinic.com αναγράφοντας τη θέση «Nurse – anergosjobs.com» ή να καλέσουν στο 25884758 ή 25884941 για περισσότερες λεπτομέρειες.