AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας: Θέσεις εργασίας

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας: Θέσεις εργασίας – Λάρνακα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας κενής θέσης Υπεύθυνου Εργοστασίου και Συντήρησης και μίας κενής θέσης Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μέσω της ιστοσελίδας του ΣΑΛ (https://www.lsdb.org.cy/). Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα υποβολής ΜΙΑΣ αίτησης είτε για μια εκ των θέσεων είτε και για τις δύο θέσεις. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταβάλουν τίμημα υποβολής αίτησης το οποίο ανέρχεται σε €30.Το τίμημα υποβολής αίτησης θα πρέπει να καταβληθεί ηλεκτρονικά (μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας) μαζί με την αίτηση. Τονίζεται ότι το τίμημα υποβολής αίτησης δεν θα επιστρέφεται για κανένα λόγο.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021.

Δεκτές θα γίνονται μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός της πιο πάνω προθεσμίας, μέσω της ιστοσελίδας και αφού καταβληθεί το τίμημα υποβολής αίτησης.

Περισσότερα εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA