AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου

Property Box Constructions Ltd: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου – Λευκωσία

Η εταιρεία PROPERTY BOX CONSTRUCTIONS LTD, λόγω επέκτασης των εργασιών της σε παγκύπρια βάση, ζητά την άμεση πρόσληψη Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου.

Προσόντα:

Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
Εγγεγραμμένος/η ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) στον κλάδο της πολιτικής μηχανικής
Εμπειρία εργοταξίων 5 χρόνια και άνω
Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
Καλή γνώση Η/Υ και του λογισμικού AutoCAD, MS Project
Διοικητικές, τεχνικές ικανότητες και ευελιξία στην επίτευξη των στόχων τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα
Υπευθυνότητα, οργανωτικό και ομαδικό πνεύμα
Άριστη γνώση ανάγνωσης και κατανόησης κατασκευαστικών σχεδίων (στατικά, Η/Μ, αρχιτεκτονικά)
Πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων MS Office
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν με νηφαλιότητα και αμεσότητα

Καθήκοντα:

Καθημερινή επίβλεψη των εργοταξίων.
Προγραμματισμός, οργάνωση, καταγραφή των δραστηριοτήτων και της παραγωγής του εργατικού δυναμικού.
Ετοιμασία μετρήσεων για παραγγελίες υλικών.
Ετοιμασία μηνιαίων αναφορών προόδου.
Υπεύθυνος/η υλοποίησης του Project
Οργάνωση και Επίβλεψη εργασιών εργοταξίου
Επικοινωνία με συνεργάτες και υπεργολάβους για την ομαλή λειτουργία του εργοταξίου
Επικοινωνία με πελάτες διαμερισμάτων και ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών
Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος
Διαχείριση έργου από το αρχικό στάδιο μέχρι και την αποπεράτωση του
Τήρηση των οδηγιών και των κανονισμών (Ασφάλειας και Υγείας Έργων)
Αξιολόγηση πιθανών κινδύνων
Προετοιμασία διατακτικών για πληρωμές
Σύνταξη εβδομαδιαίων αναφορών προόδου των έργων
Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση.

Θα ληφθούν υπόψη μόνο βιογραφικά που πληρούν τις προδιαγραφές της θέσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλώ να αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση valentina@property-box.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA