AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Tag Archives: σχολικές εφορείες

Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού: 2 Θέσεις Εργασίας

Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού: 2 Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση  δυο (2) κενών θέσεων Σχολικών Βοηθών Νηπιαγωγείων. Οι θέσεις είναι πλήρης απασχόλησης – μισθολογικής Κλίμακας Ε2, με αρχικό ακάθαρτο μισθό €847,15. Στο βασικό μισθό των θέσεων που αναφέρονται πιο πάνω προστίθενται και οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα που εγκρίνονται με ...

Read More »