AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Tag Archives: σχολικές εφορείες

Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού: Ζητείται Σχολικός Βοηθός Νηπιαγωγείου

Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού: Ζητείται Σχολικός Βοηθός Νηπιαγωγείου – Λεμεσός ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου. Η θέση είναι πλήρης απασχόλησης – μισθολογικής Κλίμακας Ε2, με αρχικό ακάθαρτο μισθό €904,95. Στο βασικό μισθό της θέσης που αναφέρεται πιο πάνω προστίθενται ...

Read More »

Σχολική Εφορεία Λατσιών: 2 Θέσεις εργασίας

Σχολική Εφορεία Λατσιών: 2 Θέσεις εργασίας – Λευκωσία Η Σχολική Εφορεία Λατσιών, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για ΔΥΟ (2) θέσεις ΣχολικούΒοηθού/Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες: Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (1 θέση) ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ (1 θέση) Οι ενδιαφερόμενοι/ες, πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή να έχουν πενταετή πείρα με παιδιά με ειδικές ανάγκες σε ανάλογο ίδρυμα ή σχολείο. Δίπλωμα Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε θέματα ειδικής ...

Read More »

Σχολική Εφορεία Πελενδρίου: Θέση Εργασίας

Σχολική Εφορεία Πελενδρίου: Θέση Εργασίας – Λεμεσός ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΟΥ  Η Σχολική Εφορεία Πελενδρίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση θέσης σχολικής βοηθού στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πελενδρίου. Απαιτούμενα Προσόντα: 1. Απολυτήριο Λυκείου, Τεχνικής Σχολής ή Ιδιωτικού Σχολείου εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης. 2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. 3. Ηλικία – άνω των 18 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν ...

Read More »

Σχολική Εφορεία Λατσιών: Θέση Εργασίας

Σχολική Εφορεία Λατσιών: Θέση Εργασίας – Λευκωσία Η Σχολική Εφορεία Λατσιών, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης: ΜΙΑ Σχολική Βοηθός Ολοήμερου Νηπιαγωγείου (4ωρη απασχόλησης – 1.00΄μ.μ.-5.00΄μ.μ.) για το Γ΄ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λατσιών Για έντυπα αιτήσεων για την θέση, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Λατσιών, οδός Αργολίδος 31 Λατσιά (εντός του Λυκείου Λατσιών) ...

Read More »

Σχολική Εφορεία Έγκωμης: Θέση εργασίας

Σχολική Εφορεία Έγκωμης: Θέση εργασίας – Λευκωσία Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΓΚΩΜΗΣ ενδιαφέρεται να προσλάβει 1 Βοηθό Σχολικό Νηπιαγωγείου για το Νηπιαγωγείο Έγκωμης Α΄. Απαιτούμενα Προσόντα: Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης Εμπειρία σε παρόμοια θέση εργασίας Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής  γλώσσας Επικοινωνιακή ικανότητα Ευχάριστη προσωπικότητα Ομαδικό πνεύμα Απολαβές: Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών 13ος Μισθός ταμείο προνοίας/κοινωνική ασφάλιση ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: ...

Read More »

Σχολική Εφορεία Παρεκκλησιάς: Θέση Εργασίας

Σχολική Εφορεία Παρεκκλησιάς: Θέση Εργασίας – Λεμεσός ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Προκήρυξη κενής θέσης Σχολικού Βοηθού/Συνοδού. Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για πλήρωση κενής θέσης Σχολικού Βοηθού/Συνοδού για παιδί με ειδικές ανάγκες για το Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Παρεκκλησιάς στην επαρχία Λεμεσού για την περίοδο 20/02/2023-21/06/2023. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση (Παράρτημα Α΄) μαζί με τους όρους εργοδότησης (Παράρτημα Η΄) ή να αποτείνονται ...

Read More »

Σχολική Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Στροβόλου: Θέση Εργασίας

Σχολική Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Στροβόλου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία Η Σχολική Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Στροβόλου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους «άντρες» για πλήρωση Κενής θέσης Σχολικού Βοηθού/Συνοδού για παιδί με ειδικές ανάγκες σε σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Στροβόλου για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τους όρους εργοδότησης ή στην ιστοσελίδα ...

Read More »

Σχολική Εφορεία Αγίου Αθανασίου: Θέσεις Εργασίας

Σχολική Εφορεία Αγίου Αθανασίου: Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός H Σχολική Εφορεία Αγίου Αθανασίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων: Δύο θέσεις 4ωρης, δεκάμηνης καθαρίστριας Από τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα καταρτιστεί κατάλογος αντικαταστατριών, ο οποίος θα ισχύει μέχρι την επόμενη προκήρυξη νέων θέσεων. Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να παραλαμβάνουν αιτήσεις από το γραφείο της Σχολικής Εφορείας ...

Read More »

Σχολική Εφορεία Αγ. Αθανασίου: Θέση Εργασίας

Σχολική Εφορεία Αγ. Αθανασίου: Θέση Εργασίας – Λεμεσός H Σχολική Εφορεία Αγίου Αθανασίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης: Mία θέση Σχολικού/ής βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Λύκειο Λινόπετρας Από τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα καταρτιστεί κατάλογος αντικαταστατριών, ο οποίος θα ισχύει μέχρι την επόμενη προκήρυξη νέων θέσεων. Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να παραλαμβάνουν ...

Read More »

Σχολική Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Στροβόλου: Θέση Εργασίας

Σχολική Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Στροβόλου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία Η Σχολική Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Στροβόλου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους «άντρες» για πλήρωση Κενής θέσης Σχολικού Βοηθού/Συνοδού για παιδί με ειδικές ανάγκες σε σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Στροβόλου για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τους όρους εργοδότησης ή στην ιστοσελίδα ...

Read More »

Σχολική Εφορεία Λιβαδιών: Θέσεις εργασίας

Σχολική Εφορεία Λιβαδιών: Θέσεις εργασίας – Λάρνακα ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΙΩΝ Αγίου Σάββα 39, 7060 Λιβάδια Αρ.Τηλεφώνου: 24819452 Αρ.Τηλεομοιοτύπου: 24819453 ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Η Σχολική Εφορεία Λιβαδιών , δέχεται αιτήσεις για αντικαταστάτες/αντικαταστάτριες καθαριστές/στριες για τις ανάγκες των σχολείων της Εφορείας Λιβαδιών. Οι καθαριστές/στριες θα εργάζονται 4 ώρες την ημέρα, όταν υπάρχει ανάγκη ( όταν οι μόνιμες καθαρίστριές είναι με άδεια ασθενείας ...

Read More »

Ζητείται Καθαρίστρια σε Σχολική Εφορεία

Σχολική Εφορεία Γερίου: Ζητείται Καθαρίστρια – Λευκωσία Η Σχολική Εφορεία Γερίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πλήρωση 1 κενής θέσης Καθαρίστριας (Ε1 κλίμακα του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού), για Μερική Απασχόληση στα σχολεία της Περιφέρειας Γερίου και συγκεκριμένα για το Γυμνάσιο Γερίου. Η εργοδότηση θα είναι άμεση. Ωράριο εργασίας 4 ώρες ημερησίως (από τις 11:00 πμ μέχρι τις 3:00 μμ), από ...

Read More »

Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς: Θέση Εργασίας

Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς: Θέση Εργασίας – Λευκωσία Γίνονται δεκτές αιτήσεις από τη Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς για πλήρωση μίας κενής θέσης σχολικού βοηθού / συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Ε΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς – Άκη Κλεάνθους. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικά έντυπα της Σχολικής Εφορείας Αγλαντζιάς και θα πρέπει να φθάσουν στα γραφεία της, στην οδό ...

Read More »

Σχολική Εφορεία Λατσιών: Θέση Εργασίας

Σχολική Εφορεία Λατσιών: Θέση Εργασίας – Λευκωσία Η Σχολική Εφορεία Λατσιών, ανακοινώνει ότι  δέχεται αιτήσεις για ΜΙΑ (1) θέση ΣχολικούΒοηθού/Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες: Οι ενδιαφερόμενοι/ες, πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή να έχουν πενταετή πείρα με παιδιά με ειδικές ανάγκες σε ανάλογο ίδρυμα ή σχολείο. Δίπλωμα Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγού, ψυχολογία, νοσηλευτικής, κοινωνικού λειτουργού ή άλλου συναφές ...

Read More »

Σχολική Εφορεία Κονιών: Θέση Εργασίας

Σχολική Εφορεία Κονιών: Θέση Εργασίας – Πάφος Η Σχολική Εφορεία Κονιών δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση: 1. Καθαρίστρια με δωδεκάμηνη απασχόληση (38 ώρες εβδομαδιαίως), κλίμακα (Ε1). Αριθμός Θέσεων: 1 (μία) Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμπληρώσουν τα πιο κάτω  έντυπα : – Έντυπο Αίτησης (πατήστε εδώ ) Αλλά και αν ενημερωθούν για τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης εργασίας : – Καθήκοντα ...

Read More »