AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Κενές Θέσεις Εργασίας Ερευνητών Πεδίου – Παγκύπρια

Κενές Θέσεις Εργασίας Ερευνητών Πεδίου – Παγκύπρια ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (www.europeansocialsurvey.org), το Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΑΚΕΠΕ) ενδιαφέρεται να προσλάβει ερευνητές/ήτριες πεδίου, για επισκέψεις για συμπλήρωση ερωτηματολογίων από σπίτι σε σπίτι, σε όλες τις επαρχίες, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021. Τα άτομα που ...

Read More »