AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Ζητούνται Ερευνητές/ Ερευνήτριες

L.S.Prime Market Research & Consulting Ltd: Ζητείται Γραφειακό προσωπικό Ερευνητές/ Ερευνήτριες – Λευκωσία Η εταιρεία L.S.Prime Market Research & Consulting Ltd που δραστηριοποιείται στον τομέα των ερευνών και συμβουλευτικών υπηρεσιών ζητά να προσλάβει Ερευνητές – ερευνήτριες  Προσόντα Ευχάριστη προσωπικότητα Άριστη γνώση ελληνικής και γνώση αγγλικής γλώσσας Βασικός χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση ...

Read More »
RSS