AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΙΑΤΡΟΙ

Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο: Θέσεις Εργασίας

Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία 1.  Νοσηλευτές/τριες  Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο Νοσηλευτικής Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 2.  Ιατρούς για εφημερίες Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο Ιατρικής. Εγγεγραμένος/η στο Μητρώο. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Επαγγελματική συμπεριφορά και αξιοπιστία. Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Προσφέρουμε ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, άριστες συνθήκες εργασίας και προοπτικές ανέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως στείλουν το βιογραφικό τους ...

Read More »