AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΤΕΧΝΕΣ / ΘΕΑΤΡΟ / ΜΟΥΣΙΚΗ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959: Αγορά Υπηρεσιών

Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959: Αγορά Υπηρεσιών – Λευκωσία Το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 (Σ.Ι.Μ.Α.Ε) ενδιαφέρεται για την αγορά υπηρεσιών ενός ατόμου για περίοδο 2 (δύο) ετών με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα 1 (ένα) έτος για το Μουσείο Αγώνος. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα πιο ...

Read More »
RSS