AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου: Θέση Εργασίας

Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) αποφάσισε κατά τη συνεδρία του με Α/Α 2/2020 που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2020 όπως ακυρώσει την υφιστάμενη προκήρυξη για τη κενή θέση Προϊστάμενου Τομέα Πολιτικής – Λειτουργού Α’ στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ως έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ...

Read More »

18 Θέσεις στην Ελεγκτική Υπηρεσία

18 Θέσεις στην Ελεγκτική Υπηρεσία Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 18 κενές μόνιμες θέσεις Ελεγκτή, Ελεγκτική Υπηρεσία. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα, όπως έχει καθοριστεί στον περί Προϋπολογισμού του 2020, Νόμο του 2019 (Ν.89(ΙΙ)/2019): Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 και Α12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692 (Συνδυασμένες Κλίμακες). ...

Read More »

Τελευταίες Θέσεις Εργασίας στο Δημόσιο

Τελευταίες Θέσεις Εργασίας στο Δημόσιο 1.  ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (2 Θέσεις) – Προθεσμία 27/03/2020 Περισσότερα εδώ 2.  ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – (3 Θέσεις) – Προθεσμία 27/03/2020 Περισσότερα εδώ 3.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ – (10 Θέσεις) – Προθεσμία 27/03/2020 Περισσότερα εδώ 4.  ...

Read More »