Sunday , 19 May 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού: Θέση για Έκτακτη Απασχόληση – Λευκωσία

*** Xepoulima.com - Χρυσές Αγγελίες - Super Ευκαιρίες *** Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού: Θέση για Έκτακτη Απασχόληση – Λευκωσία O Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 (Ν. 70 (Ι)/2016 – εφεξής ο Νόμος) και συγκεκριμένα της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του ...

Read More »

Τελωνεία: 36 Θέσεις

Τελωνεία: 36 Θέσεις 1.  19 κενές μόνιμες θέσεις Τελωνειακού Λειτουργού Γίνονται δεκτές αιτήσεις για 19 κενές μόνιμες θέσεις Τελωνειακού Λειτουργού, Τελωνεία. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, ...

Read More »

Τμήμα Φορολογίας: 30 κενές μόνιμες θέσεις

Τμήμα Φορολογίας: 30 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Φορολογίας Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 30 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Φορολογίας, Τμήμα Φορολογίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, ...

Read More »

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού: 12 μόνιμες θέσεις

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού: 12 μόνιμες θέσεις Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 12 μόνιμες θέσεις Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, από τις οποίες τρεις αναμένονται να κενωθούν εντός του 2019, λόγω προαγωγής των κατόχων τους. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, ...

Read More »

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 25 κενές μόνιμες θέσεις

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 25 κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 25 κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544, Α5: €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907 και Α7(ii): €22.648, ...

Read More »

Τμήμα Εργασίας: 5 κενές μόνιμες θέσεις

Τμήμα Εργασίας: 5 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Εργασίας Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για πέντε κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Εργασίας, Τμήμα Εργασίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637. ...

Read More »

Δήμος Λεμεσού: 3 Θέσεις Εργασίας

Δήμος Λεμεσού: 3 Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρεις (3) μόνιμες θέσεις Τεχνικού Μηχανικού (κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα) Α7-Α8(1)). Οι θέσεις είναι πρώτου διορισμού.Περισσότερα εδώ Στη  πιο πάνω κλίμακα  προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Οι υποψήφιοι ...

Read More »

Δείτε τις τελευταίες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Δείτε τις τελευταίες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία 1.  Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Ιατροδικαστικής (1 θέση) – Προθεσμία 10/05/2019 Περισσότερα εδώ 2.  Λειτουργός Εργασίας, Τμήμα Εργασίας (5 θέσεις) – Προθεσμία 10/05/2019 Περισσότερα εδώ 3.  Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, στην ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής (1 θέση) – Προθεσμία 10/05/2019 Περισσότερα εδώ 4. Πρώτος Λειτουργός Πληροφορικής, Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (1 θέση) – Προθεσμία 10/05/2019 Περισσότερα εδώ 5.  Βοηθός Διευθυντής ...

Read More »

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας: 3 Θέσεις Εργασίας

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας: 3 Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Εκτελεστικού Μηχανικού (Τομέας Πολιτικής Μηχανικής), (Θέση Πρώτου Διορισμού) και δύο (2) κενών θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Θέση Πρώτου Διορισμού). Περισσότερα εδώ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν αίτηση για πρόσληψη και να την υποβάλουν με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων ...

Read More »

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου: 16 Νέες Θέσεις Εργασίας

Νέες θέσεις εργασίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου – Λευκωσία Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δεκαέξι (16) κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κωδικός θέσης: ΛΟ). Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής: Περισσότερα εδώ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: (α) Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς, διεξάγει ...

Read More »

Δήμος Λευκωσίας: Θέσεις Έκτακτης Απασχόλησης

Δήμος Λευκωσίας: Θέσεις Έκτακτης Απασχόλησης – Λευκωσία Ο Δήμος Λευκωσίας καλεί όσους έχουν τα προσόντα και ενδιαφέρονται για μερική απασχόληση ως Ταξιθέτες ή/και Ελεγκτές Εισόδου ή/και Υπεύθυνοι Βεστιαρίου στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας κατά την περίοδο από  1η Μαΐου 2019 μέχρι 31 Ιουλίου 2020, να υποβάλουν σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ...

Read More »

20 Θέσεις Διοικητικού Λειτουργού

20 Θέσεις Διοικητικού Λειτουργού – Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 20 κενές μόνιμες θέσεις Διοικητικού Λειτουργού, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 ...

Read More »

3 Θέσεις στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

3 Θέσεις στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Λευκωσία Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, ...

Read More »

Αρχή Λιμένων Κύπρου: Θέσεις Εργασίας

Αρχή Λιμένων Κύπρου: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα 1.  Κενές Θέσεις Χειριστή Σταθμού Παρακολούθησης Ναυσιπλοΐας στην ΑΛΚ – Λεμεσός Γίνονται δεκτές αιτήσεις από την Αρχή Λιμένων Κύπρου για την πλήρωση πέντε κενών μόνιμων θέσεων Χειριστή Σταθμού Παρακολούθησης Ναυσιπλοΐας, για απασχόληση στο Λιμάνι Λεμεσού. Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα: Α5: €17.607,78 – 18.237,59 – 18.867,40 – 19.514,70 – 20.211,62 – 20.930,38 ...

Read More »

Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας: 2 Θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας: 2 Θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού  Το Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο μόνιμων θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού με μισθοδοτική κλίμακα Α2-Α5-Α7(ii) Περισσότερα εδώ Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α2: € 10.858, 10.950, 11.042, 11.134, 11.226, 11.371, 11.667, 11.963, 12.259, 12.555, 12.851, 13.157, 13.584 Α5 : € 11.773, 12.265, 12.757, 13.309, 14.020, 14.731, 15.442, 16.153, 16.864, 17.575, 18.286, 18.997, 19.708 Α7: € 16.591, 17.420, 18.249, 19.078, 19.907, ...

Read More »