AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

30 Θέσεις στα Τελωνεία

30 Θέσεις στα Τελωνεία – Παγκύπρια Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 30 κενές μόνιμες θέσεις Τελωνειακού Λειτουργού, Τελωνεία. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00. Περισσότερες πληροφορίες εδώ CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS CLICK HERE ...

Read More »

ΘΟΚ: Θέση Εργασίας

ΘΟΚ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΘΟΚ) Από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Η δημοσίευση της θέσης γίνεται ύστερα από Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των ...

Read More »

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού: Θέση Εργασίας

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού: Θέση Εργασίας – Λεμεσός Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας Θέσης Διοικητικού Λειτουργού (Πρώτου Διορισμού). ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: (1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Οικονομικά, Πολιτικές Επιστήμες, Κλασικές Επιστήμες, Νομικά (συμπεριλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Δημόσιες Σχέσεις, ...

Read More »

Δήμος Λεμεσού: 20 Θέσεις Εργασίας

Δήμος Λεμεσού: 20 Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων πρώτου διορισμού: Πέντε (5) θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (για το Οικονομικό Τμήμα) κλίμακα (Α2-5-7 +2) Οκτώ (8) θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου) κλίμακα (Α2-5-7+2) Τεσσάρων (4) θέσεων Τροχονόμων κλίμακα (Α2-5-7+2) Τριών (3) θέσεων Τεχνικού Μηχανικού (κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα) ...

Read More »

Δήμος Αμμοχωστου: 2 Θέσεις εργασίας

Δήμος Αμμοχωστου: 2 Θέσεις εργασίας – Λεμεσός και Αμμόχωστος 1.  ΘΕΣΗ: ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ – Λεμεσός Ο Δήμος Αμμοχώστου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (θέση Πρώτου Διορισμού). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δήμου Αμμοχώστου στο τηλέφωνo 25339757 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (από Δευτέρα ως Παρασκευή ...

Read More »

ΙδΕΚ: Ζητείται Γραφέας Γενικών Καθηκόντων (αρχικός μηνιαίος μισθός €1.332,66)

ΙδΕΚ: Ζητείται Γραφέας Γενικών Καθηκόντων (αρχικός μηνιαίος μισθός €1.332,66) – Λευκωσία Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) είναι ο Εθνικός Φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Ως εκτελεστικός βραχίονας του Συστήματος Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας, παρέχει χρηματοδότηση και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας, συνεισφέροντας στην επίτευξη ...

Read More »
RSS