AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΓΕΩΠΟΝΟΙ / ΟΙΝΟΛΟΓΟΙ

Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών: Ζητούνται 3 Γεωπόνοι

Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών: Ζητούνται 3 Γεωπόνοι – Λάρνακα Ζητούνται Γεωπόνοι για το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών. Απαιτούμενα Προσόντα Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχoυν τα πιο κάτω προσόντα: Πτυχίο Γεωπονίας η/και Γεωπονικής σχολής (ΤΕΙ) Καλή γνώση της φύσης και των διάφορων λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, κ.τ.λ. Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Πολύ ...

Read More »
RSS