AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Κοκκινοτριμιθιάς: Θέση Εργασίας

Σχολική Εφορεία Κοκκινοτριμιθιάς: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η Σχολική Εφορεία Κοκκινοτριμιθιάς ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης σχολικού βοηθού/συνοδού για παιδί με ειδικές ανάγκες στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Κοκκινοτριμιθιάς. Οι ενδιαφερόμενοι/ες με γνώσεις νοσηλευτή θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Κοκκινοτριμιθιάς από τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021, που βρίσκεται στο Περ. Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Κοκκινοτριμιθιάς το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2021, και ώρα 1.30 μ.μ. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 22872766.