AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Λεμεσού: 20 Θέσεις Εργασίας

Δήμος Λεμεσού: 20 Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων πρώτου διορισμού:

  • Πέντε (5) θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (για το Οικονομικό Τμήμα) κλίμακα (Α2-5-7 +2)
  • Οκτώ (8) θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου) κλίμακα (Α2-5-7+2)
  • Τεσσάρων (4) θέσεων Τροχονόμων κλίμακα (Α2-5-7+2)
  • Τριών (3) θέσεων Τεχνικού Μηχανικού (κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα) Α7-Α8(1)).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Οι υποψήφιοι θα παρακαθίσουν σε γραπτή και προφορική  εξέταση ενώ σύμφωνα με το Νόμο περί Αξιολογήσεως Υποψηφίων 6 (1)/98 θα κληθεί  σε προφορική εξέταση τριπλάσιος αριθμός των κενών θέσεων νοουμένου ότι επιτύχουν στην γραπτή εξέταση.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στην Υπηρεσία Προσωπικού του Δήμου (στον 2ο όροφο του Οικονομικού Τμήματος) έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Δήμο Λεμεσού μέσω Ταχυδρομείου στην διεύθυνση Αρχ. Κυπριανού 23, 3036 Λεμεσός  με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου, 2021 και ώρα 14:00.  Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS