AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Γραμματειακής Υποστήριξης

P.T.A FOOD LAB & NUTRITIONAL SERVICES LTD: Ζητείται Λειτουργός Γραμματειακής Υποστήριξης – Λεμεσός

Η Εταιρία P.T.A FOOD LAB & NUTRITIONAL SERVICES LTD ζητά να προσλάβει Λειτουργό Γραμματειακής Υποστήριξης:

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Οικονομικών).
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εργατικότητα, ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας και εχεμύθεια
 • Ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες, προσοχή στη λεπτομέρεια και υψηλό επίπεδο ευθύνης.
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές, διαπροσωπικές και οργανωτικές δυνατότητες
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Λευκό ποινικό μητρώο.

Καθήκοντα

 • Έκδοση Εργαστηριακών Εκθέσεων
 • Διαχείριση και Επεξεργασία εγγραφών στον υπολογιστή και Τιμολόγηση.
 • Διατήρηση Αρχείου και αρχειοθέτηση
 • Διαχείριση Επικοινωνίας
 • Εξυπηρέτηση Πελατών και Συνεργατών
 • Διαχείριση Γραφείου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους εδώ: pavlos.aspris@ptafoodlab.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Secretarial Support Officer

The Company P.T.A FOOD LAB & NUTRITIONAL SERVICES LTD is looking to hire a Secretarial Support Officer:

Necessary Qualifications:

 • Higher Education Degree (Business Administration, Accounting, Economics).
 • Very good computer skills
 • Very good knowledge of Greek and English
 • Character integrity, diligence, teamwork, spirit of cooperation and confidentiality
 • Strong organizational skills, attention to detail and high level of responsibility.
 • Very good interpersonal and organizational communication skills
 • Attention to detail
 • Clean criminal record

Responsibilities:

 • Publication of laboratory reports
 • Management and processing of computer records and Invoicing.
 • File management and archiving
 • Communication management
 • Customer and partner service
 • Office management

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS