AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών: Θέση Εργασίας

Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών: Θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού – Λευκωσία

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή, Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544 A5: €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907 και A7(ii): 22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στην μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

Καθήκοντα και ευθύνες

(α) Εκτελεί λογιστικά/ελεγκτικά καθήκοντα, περιλαμβανομένης και της σχετικής γραφειακής εργασίας και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.

(β) Τηρεί λογιστικές καταστάσεις, μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων, διενεργεί δαπάνες, εφαρμόζει τις σχετικές δημοσιονομικές και λογιστικές διατάξεις και κανονισμούς και ασκεί εποπτεία και έλεγχο πάνω σε δημόσια έσοδα και δαπάνες του ΚΟΔΑΠ.

(γ) Είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία της μισθοδοσίας των μελών του προσωπικού του ΚΟΔΑΠ και τη διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν την πληρωμή Κοινωνικών Ασφαλίσεων, άλλων εισφορών εργοδότη και της φορολογίας του προσωπικού.

(δ) Μεριμνά για τη διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν τράπεζες, φορολογικές και τελωνειακές αρχές και άλλους σχετικούς οργανισμούς.

(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ιδιόχειρα Αίτηση για διορισμό στο καθορισμένο έντυπο και να την υποβάλουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο, Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών, 2ος όροφος, Γραφείο 203, Ηρακλέους 27, 2040 Λευκωσία, είτε προσωπικά είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μέχρι και την Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 (τελευταία ημερομηνία προσωπικής παράδοσης ή ταχυδρόμησης).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS