AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού: 2 Θέσεις Εργασίας

Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού: 2 Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση  δυο (2) κενών θέσεων Σχολικών Βοηθών Νηπιαγωγείων.

Οι θέσεις είναι πλήρης απασχόλησης – μισθολογικής Κλίμακας Ε2, με αρχικό ακάθαρτο μισθό €847,15.

Στο βασικό μισθό των θέσεων που αναφέρονται πιο πάνω προστίθενται και οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα που εγκρίνονται με Νομοθεσία από καιρό σε καιρό.  Σημειώνεται ότι από τις ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές θα αφαιρούνται εισφορές στα διάφορα Ταμεία του Κράτους και Φόρος Εισοδήματος σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία.

Τα καθήκοντα που θα εκτελούν τα άτομα που θα προσληφθούν, είναι αυτά που προβλέπονται στα  Σχέδια Υπηρεσίας της θέσης.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

1.     Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

2.     Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας

3.     Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια και αξιοπιστία

Κατά την πρόσληψη, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει απαραίτητα να είναι σε θέση να προσκομίσει:

1.     Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας από Κυβερνητικό Γιατρό

2.     Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

3.     Πιστοποιητικό Μη περίληψης προσώπου στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα σε βάρος παιδιών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Ειδικό Έντυπο Αίτησης από την ιστοσελίδα της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού (http://www.eforialemesou.org.cy) ή από το πιο κάτω link

– Έντυπο αίτησης για διορισμό στη θέση Σχολικών Βοηθών Νηπιαγωγείου

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως στα Γραφεία της Εφορείας Ελληνικών  Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού, μέχρι τις 11/06/2021 και ώρα 12.00 μ.μ., σε κλειστό φάκελο με την υποσημείωση <<Θέση Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου>>.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 25 692000 μεταξύ των ωρών 8.00π.μ. – 2.30μ.μ.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS