AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ: Θέση Εργασίας

Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ: Θέση Εργασίας -Λευκωσία

Ζητείται Διευθυντής Κέντρου Διανομής Λευκωσίας

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

Ο Διευθυντής θα είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου Διανομής της εταιρείας στη Λευκωσία. Αναλυτικά θα έχει την ευθύνη για την οργάνωση και σωστή λειτουργία:

  • των τμημάτων παραγγελιοληψίας, ετοιμασίας παραγγελιών και διανομών,
  • των δρομολογίων διανομής και των οχημάτων-ψυγείων της εταιρείας,
  • του μηχανολογικού εξοπλισμού, ψυκτικών και κτηριακών εγκαταστάσεων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
  • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
  • Γνώσεις Η/Υ
  • Τεχνικές δεξιότητες
  • Κάτοικος Λευκωσίας

ΑΠΟΛΑΒΕΣ:

Ελκυστικό πακέτο αποδοχών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 13ο μισθό και Ταμείο Προνοίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο info@grigoriou.com.cy

με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας. Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

 

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS