AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Οδηγός Trailer

Salamis Shipping Services: Ζητείται Οδηγός Trailer – Λεμεσός

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ

Η Salamis Shipping Services Ltd ζητά άμεσα να προσλάβει Οδηγό Trailer, κάτοικο επαρχίας Λεμεσού,  με τα πιο κάτω προσόντα:

  • Απαραίτητη επαγγελματική άδεια οδηγού
  • Προηγούμενη υπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια
  • Καθαρό μητρώο

Aπολαβές/Ωφελήματα

Ο μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, 13.5 μισθοί, ταμείο προνοίας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους στο email: c.zographou@salamistours.com

 Για  περισσότερες πληροφορίες να αποτείνεστε στον κ. Κούλη Αντωνίου 99536898

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού