AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

ΑΗΚ: 4 Θέσεις Εργασίας

ΑΗΚ: 4 Θέσεις Εργασίας 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού.

1) Δύο (2) κενών θέσεων Βοηθού Ενεργειακού Ελεγκτή (Μηχανολογία) (Συνδυασμένη με τη θέση του Ενεργειακού Ελεγκτή (Μηχανολογία)), Κλίμακα Ν3 (Α9-2:€27.483-€42.143 – Α11: €40.526-€53.638 – Α12: €44.968-€59.689).

2) Μίας (1) κενής θέσης Βοηθού Ενεργειακού Ελεγκτή (Ηλεκτρολογία) (Συνδυασμένη με τη θέση του Ενεργειακού Ελεγκτή (Ηλεκτρολογία)), Κλίμακα Ν3 (Α9-2:€27.483-€42.143 – Α11: €40.526-€53.638 – Α12: €44.968-€59.689).

3) Μίας (1) κενής θέσης Βοηθού Αρχιτέκτονα (Συνδυασμένη με τη θέση του Αρχιτέκτονα), Κλίμακα Ν3 (Α9-2:€27.483-€42.143 – Α11: €40.526-€53.638 – Α12: €44.968-€59.689).

Λόγω της πανδημίας του COVID 19 θα πρέπει να τηρηθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια όλων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Ως εκ τούτου, αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021 μόνο μετά από ραντεβού στα πιο κάτω τηλέφωνα μέχρι τις 12:00μ της Παρασκευής, 19 Μαρτίου 2021:
• στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στα Κεντρικά Γραφεία, Αμφιπόλεως 11, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία. Για ραντεβού στα τηλ. 22201612, 22201636 και στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία της ΑΗΚ:
• Αγίου Ανδρέου 55, 3036 Λεμεσός. Για ραντεβού στο τηλ. 25205277
• Ελευθερίου Βενιζέλου 87, 8021 Πάφος. Για ραντεβού στο τηλ. 26206281

Οι ώρες επικοινωνίας με τα πιο πάνω τηλέφωνα για ραντεβού είναι οι πιο κάτω:
08:00-14:15 (Δευτέρα – Παρασκευή) 15:00-17:45 (Τρίτη). Την Παρασκευή 19/03/2021, τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ΜΟΝΟ μέχρι τις 12:00μ και αφού το ραντεβού έχει διευθετηθεί έγκαιρα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως ενημερωθείτε από τα επισυνημμένα αρχεία.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Τηλ.: +357-22 20 16 12 / 16 36
Φαξ.: +357-22 20 16 03