AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Λεμεσού: 2 Θέσεις Εργασίας

Δήμος Λεμεσού: 2 Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός

1.  Κενή θέση Εσωτερικού Ελεγκτή

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1)  θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή. Η θέση είναι πρώτου διορισμού ενώ η κλίμακα είναι Α9-11-12.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στην Υπηρεσία Προσωπικού έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Δήμο Λεμεσού μέσω Ταχυδρομείου στην διεύθυνση Αρχ. Κυπριανού 23, 3036 Λεμεσός  με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου, 2021 και ώρα 14.00.

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ

2.  Κενή θέση Λειτουργού Πληροφορικής

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1)  θέσης Λειτουργού Πληροφορικής . Η θέση είναι πρώτου διορισμού ενώ η κλίμακα είναι Α8-10-11.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στην Υπηρεσία Προσωπικού έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Δήμο Λεμεσού μέσω Ταχυδρομείου στην διεύθυνση Αρχ. Κυπριανού 23, 3036 Λεμεσός  με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου, 2021 και ώρα 14.00.

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA