AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Κλητήρας

Ανδρέας Ι. Κάννας & Υιοί Λτδ: Ζητείται Κλητήρας – Λευκωσία

Η εταιρεία Ανδρέας Ι. Κάννας & Υιοί Λτδ, αντιπρόσωποι και εισαγωγείς ανταλλακτικών αυτοκινήτων ζητά για άμεση πρόσληψη Κλητήρα για το κατάστημα στο Δάλι.

Προσόντα

  • Απόφοιτος Λυκείου
  • Κάτοχος άδειας οδηγού
  • Επικοινωνιακός και ευχάριστος χαρακτήρας
  • Απαλλαγμένος από στρατιωτικές υποχρεώσεις

Καθήκοντα

  • Εξωτερικές εργασίες της εταιρείας

Απολαβές και ωφελήματα

  • Πενθήμερη εργασία
  • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών

Παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ 22848888 (08:00-13:00 & 14:00-17:00)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA