AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Άτομο για Υποδοχή/ Τηλεφωνήτρια

Tassos Papadopoulos & Associates LLC: Ζητείται Άτομο για Υποδοχή/ Τηλεφωνήτρια – Λευκωσία

Δικηγορικό γραφείο με έδρα την Λευκωσία, δέχεται την λήψη βιογραφικών, με σκοπό την άμεση πρόσληψη προσώπου στην θέση  RECEPTIONIST- ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ, για  γραμματειακή υποστήριξη και συνεργασία.

Οι υποψήφιες, οι οποίες θα κληθούν σε συνέντευξη με την διεύθυνση του γραφείου, θα πρέπει απαραιτήτως, να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

-προηγούμενη πείρα τουλάχιστο 3 έτη σε δικηγορικό γραφείο, ή σε άλλη παρόμοια θέση.

-άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας,

– άριστη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή (word, excel, Microsoftoffice, outlook)

– άριστες οργανωτικές ικανότητες

– να έχει γνώση του συστήματος ZYΓΟΣ

Ο μισθός θα είναι αναλόγως των προσόντων και της πείρας.  Τα βιογραφικά σημειώματα και τυχόν  συστατικές επιστολές που θα τα συνοδεύουν, να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@tplaw.com.cy

με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

μέχρι και τις 31/12/20.

Ο χειρισμός τους θα διέπεται από πλήρη εμπιστευτικότητα.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA