AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέσεις Εργασίας σε Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο «Μικρές Πατούσες»: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Το νηπιαγωγείο «Μικρές Πατούσες»  , αναζητά να προσλάβει νεαρά άτομα με όρεξη και επαγγελματική προοπτική στον χώρο της εκπαίδευσης .
Στο νηπιαγωγείο μας μπορούν να εργοδοτηθούν πτυχιούχοι  βρεφοκόμοι και νηπιαγωγοί καθώς επίσης και φοιτήτριες στον κλάδο των νηπιαγωγικών που θα ήθελαν να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με το αντικείμενο τους . Κάθε καινούριο άτομο στην ομάδα έχει την πλήρη στήριξη και καθοδήγηση της διεύθυνσης και την υποστήριξη της υπόλοιπης ομάδας μέχρι να προσαρμοστεί πλήρως στα δεδομένα του σχολείου μας και να μπορέσει να εφαρμόσει τις γνώσεις και εμπειρίες του.
Προσόντα:
• Ενθουσιώδη, αξιόπιστα, παθιασμένα, κοινωνικά, γεμάτα όρεξη και ζωντάνια.
• Εξαιρετικές δεξιότητες διδασκαλίας, παρουσίας και οργάνωσης
• Οργανωτικά και ομαδικά με προσανατολισμό την επίτευξη των στόχων
• Έμφαση και προσοχή στην λεπτομέρια και τήρηση προθεσμιών
• Εξαιρετικές δεξιότητες ακρόασης.
• Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
Αρμοδιότητες/Καθήκοντα :
• Καθορισμό και επίτευξη στόχων
• Ετοιμασία εβδομαδιαίων και/ή μηνιαίων εκπαιδευτικών προγραμματισμών
• Παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων
• Στήριξη και ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ διεύθυνσης, εκπαιδευτικών, παιδιών,οικογένειας, κοινότητας και άλλων φορέων όπως αυτοί καθορίζονται από την διεύθυνση του σχολείου
• Καλείται να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος όπου να ενθαρρύνεται το δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο, η αγάπη για τη μάθηση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων όλων.
• Στήριξη και ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου και των αναγκών των παιδιών κάθε ηλικιακής ομάδας με πρωταρχικό μέλημα την εξασφάλιση ενός υψηλού μαθησιακού επιπέδου για τα παιδιά.
Αν πιστεύεις πως πληρείς τα πιο πάνω κριτήρια, μη διστάσεις να μας αποστείλεις το βιογραφικό σου σημείωμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infomikrespatouses@gmail.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”
Θα χαρούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σου για διευθέτηση της συνάντησης/ συνέντευξης μας.