AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ: Θέσεις Εργασίας

Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ: Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός

1.   Νοσηλευτές/τριες 

Το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, ζητά να προσλάβει Νοσηλευτές/τριες για πλήρη απασχόληση στη Λεμεσό.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου στη Νοσηλευτική
 • Κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου και εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών Κύπρου
 • Εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Καθήκοντα/Ευθύνες:

 • Ενημερώνει τον Υπεύθυνο Νοσηλευτικού Προσωπικού στο τέλος κάθε βάρδιας σχετικά με προβλήματα ασθενών και διεκπεραίωση για την επίλυση των προβλημάτων
 • Έχει την ευθύνη για την αιμοληψία, λήψη ούρων και κοπράνων των ασθενών για αναλύσεις, την μέτρηση σακχάρου και την παροχή ινσουλίνης για τους διαβητικούς, την μέτρηση ζωτικών σημείων των ασθενών και την ενημέρωση του σχετικού διαγράμματος (chart) του κάθε ασθενή
 • Συμμετέχει στην επίσκεψη (γύρο) των ασθενών που γίνεται από όλο το Ιατρικό προσωπικό και έχει την ευθύνη να καταγράφει τις οδηγίες των ιατρών και να ενημερώνει τα σχετικά έντυπα.
 • Βάση του εντύπου χορήγησης φαρμάκων έχει την ευθύνη της ετοιμασίας και της χορήγησης της φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών του Μελάθρου
 • Ελέγχει τις ανάγκες του τμήματος και των ασθενών και είναι υπεύθυνος για την καταβολή παραγγελιών στον Υπεύθυνο Νοσηλευτικού Προσωπικού
 • Παρέχει βοήθεια στο καρδιολογικό τμήμα για τα καρδιογραφήματα των αθλητών, παρέχει βοήθεια στα εξωτερικά ιατρεία και ακτινολογικό τμήμα, όποτε ζητηθεί.
 • Έχει την ευθύνη να επιμορφώνετε στον τομέα της νοσηλευτικής σε τακτά διαστήματα
 • Έχει την ευθύνη να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για ανανέωση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Οποιοδήποτε άλλο καθήκον σχετικό με την θέση.

Απολαβές και ωφελήματα:

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων. Ο μισθός θα είναι αναλόγως προσόντων και πείρας.

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής βιογραφικών μαζί με τα απαραίτητα έντυπα που προαναφέρονται είναι η  13η Ιανουαρίου 2021 στο e-mail: maeoka@cytanet.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” ή σε κλειστό φάκελο στην ταχυδρομική διεύθυνση: Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, Τ.Θ. 57155, 3313 Λεμεσός, Κύπρος.

2. Φροντιστές/Φροντίστριες

Το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ ζητά να προσλάβει Φροντιστές/Φροντίστριες για πλήρη απασχόληση.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Άτομο Υπομονετικό και με σεβασμό στην Γ’ ηλικία
 • Ελληνική και Aγγλική γλώσσα
 • Εμπειρία και γνώσεις Α΄Βοηθειών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Καθήκοντα

 • Προσωπική Υγιεινή και Φροντίδα
 • Σίτιση και Συνοδεία φροντιζόμενου

Απολαβές και ωφελήματα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων. Ο μισθός θα είναι αναλόγως προσόντων και πείρας.

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής βιογραφικών μαζί με τα απαραίτητα έντυπα που προαναφέρονται είναι η 13η Ιανουαρίου 2021 στο e-mail: maeoka@cytanet.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” ή σε κλειστό φάκελο στην ταχυδρομική διεύθυνση: Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, Τ.Θ. 57155, 3313 Λεμεσός, Κύπρος.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA