AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

 Ζητείται Πωλητής/ Πωλήτρια

 Ζητείται Πωλητής/ Πωλήτρια – Λευκωσία

Ζητείται πωλητής/πωλήτρια για άμεση πρόσληψη για full time εργασία.

Στο κατάλληλο άτομο θα προσφερθεί βασικός μισθός και προμήθεια επί των πωλήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο τηλ. 99450660

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/12/2020