AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Ηλεκτρολόγος

P.O.C Technical Services Ltd: Ζητείται Ηλεκτρολόγος – Λευκωσία

Η εταιρία P.O.C Technical Services που δραστηριοποιείται στη κατασκευή και ανακαίνιση κτηρίων ζητά να προσλάβει άμεσα Ηλεκτρολόγο για πλήρη και μόνιμη εργοδότηση.
Προσόντα:
-Γνώση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εργασιών
-Εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
-Άδεια ηλεκτρολόγου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν (Δεν απαιτείται)
-Κάτοχος άδειας οδήγησης
Καθήκοντα:
-Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτηρίων
-Υλοποίηση ηλεκτρολογικών εργασιών βάση σχεδίου
Μισθός: Ελκυστικές απολαβές αναλόγως προσόντων και απόδοσης.
Για αποστολή βιογραφικών στο email: poctechservices@gmail.com και pandem@cablenet.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 99660463 (Panicos), 96327801 (Christi)