AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Έγκωμης: Θέση Εργασίας

Σχολική Εφορεία Έγκωμης: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η Σχολική Εφορεία Έγκωμης ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενα άτομα για πλήρωση κενών θέσεων έκτακτου καθαριστή/καθαρίστριας (4 ώρες την ημέρα από τις 11:00π.μ –  3:00μ.μ. )

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αποτείνονται στην Σχολική Εφορεία Έγκωμης για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιο πάνω θέση στην διεύθυνση Σπυρίδωνος Νομπέλη 3, 2402 Έγκωμη τηλέφωνο 22350120 ώρες 8:00 – 2:30.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Έγκωμης το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30/10/2020

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA