AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας: Έκτακτες Θέσεις Εργασίας

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας: Έκτακτες Θέσεις Εργασίας – Λάρνακα

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση:

(α) Ενός (1) εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση υπηρεσιών Εκτελεστικού Μηχανικού (κλ. Α9), και

(β) Ενός (1) εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση υπηρεσιών Τεχνικού Μηχανικού (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα))

Λεπτομέρειες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τα καθήκοντα και ευθύνες των θέσεων, μπορούν να εξασφαλίσουν οι ενδιαφερόμενοι από την Ιστοσελίδα του Συμβουλίου (www.lwb.org.cy) και τις σχετικές δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Συμβουλίου, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Συμβουλίου, καθώς και από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου (www.lwb.org.cy), και να παραδοθούν στη Γραμματεία του Συμβουλίου στην οδό Αδαμάντιου Κοραή 12,  6010 Λάρνακα ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 6 Νοεμβρίου 2020.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA